VEGE

Huisartsen

Fysiotherapie

Verloskunde

Echografie

Echofoto's

Links

Hardware

contact us

Occasion

VERENIGING EERSTELIJNS GECERTIFICEERDE ECHOGRAFIE.


Verloskunde.

De eerste twaalf weken van een zwangerschap behoort volgens het takenpakket tot het terrein van de huisarts. Na de twaalfde week gaat dit over naar de verloskundige of gynaecoloog, behalve wanneer de huisarts zelf verloskundig actief is.

Net zoals de verloskundigen de echografie in hun praktijk aan het gebruiken zijn, kunnen ook huisartsen, wel of niet verloskundig actief dit ook doen.

Er is duidelijk omschreven in het verloskundig vademecum waar naar gekeken wordt, per trimester ingedeeld. Door de gehele zwangerschap zijn er indicaties voor echografie. Op deze wijze kunnen huisarts en verloskundige met elkaar samenwerken, door voor en met elkaar de echografie te bedrijven. Zo'n samenwerking zou de kosten van aanschaf en onderhoud doen halveren, en tegelijkertijd voor beiden een collega beteken voor back-up en ruggespraak. Gezien de ontwikkelingen van toenemende krapte bij zowel huisartsen en verloskundigen zou zo'n ontwikkeling in echografische samenwerking veel positieve kanten kennen.

Hoewel de verloskundigen hun eigen vereniging hebben met eigen subvereniging voor echografie, is ook de VEGE een vereniging voor verloskundigen. Er zijn er meerdere die de opleiding bij een MBRT hogeschool hebben gevolg, die niet wordt erkend door de eigen vereniging en daarmee geen recht geeft op vergoeding. De VEGE vindt dat onterecht, daar de opleiding wel inhoudelijk voldoet om goed opgeleide eerstelijns obstetrische echografisten op te leiden. Met de hulp van enkele verloskundige wil de VEGE  wel het gesprek aangaan met ZN en het COTG en NOV, om zo een verbreding te krijgen van het aantal opleidingsplaatsen en het aantal echografisch gecertificeerde verloskundigen. Wij vragen dan ook aan ge´nteresseerde verloskundigen om contact met ons op te nemen.