VEGE

Huisartsen

Fysiotherapie

Verloskunde

Echografie

Echofoto's

Links

Hardware

contact us

Occasion

VERENIGING EERSTELIJNS GECERTIFICEERDE ECHOGRAFIE


Vereniging  Eerstelijns  Gecertificeerde  Echografie.

Eerstelijns echografie verricht door huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen heeft een duidelijke plaats naast de tweedelijns echografie. Dit wordt weerspiegeld door de volwassen vorm van eerstelijns echografie van onze buurlanden.

In Nederland staat de eerstelijns echografie nog in haar kinderschoenen en moet haar plaats nog krijgen, zowel binnen de eerstelijns beroepsgroepen, als bij de overheden, ziektekostenverzekeraars en specialisten.

De VEGE heeft tot doel het bevorderen van het gebruik van de echografie in de eerstelijns gezondheidszorg.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van gecertificeerde opleidingen en nascholingen. 
  • het vormen van een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • het bevorderen dat eerstelijners de vaardigheid in de echografie verkrijgen en behouden.
  • het aangaan van collectieve overeenkomsten ten behoeve en ten laste van leden, zowel met (semi-) overheidsinstanties, het Centraal Tarievenorgaan Gezondheidszorg(C.T.G.), Ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, ziekenhuizen, specialisten, beroepsgroepen en anderen.
  • het bevorderen van erkenning van de beroepsgroep eerstelijns echografisten.
  • het co÷rdineren van de activiteiten waarbij raakvlakken bestaan tussen de verschillende beroepsgroepen in de eerste lijn.

Bij elkaar een hoop werk, waarbij gesteld kan worden dat vooruitgang te melden is!

Op 15 maart 2001 starte de eerste  nascholing echografie voor huisartsen,door de LHV geaccrediteerd voor 40 uur onder nummer Z00615. Hierna is ieder jaar een nieuwe groep huisartsen gestart met deze opleiding.  contact us.

De VEGE is vanaf  februari 2001  in overleg met ZN, CTG, en een locale ziekenfonds, om te komen tot een honorarium voor het verrichten van eerstelijns echografie door huisartsen voor huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen. Allereerst werd met het locale ziekenfonds een modelcontract gemaakt, waarna in den lande kopieŰn van dit contract bij ander ziekenfondsen opdoken.

Vanaf midden 2004 heeft het CTG bekrachtigd dat ook huisartsen mogen declareren voor verloskundige echo's zoals de verloskundigen. Hiertoe dient wel een echoregister opgesteld te worden waarin deze huisartsen met de juiste opleiding en de juiste apparatuur geregistreerd worden. De voorzitter van de VEGE is betrokken bij de LHV en de KNMG om deze registers op te stellen. 

De vereniging hoopt u ge´nteresseerd gemaakt te hebben, en wij vragen een ieder die dit is om contact met ons op te nemen. Dit om lid, of aspirant lid te worden, of om meer informatie te verkrijgen.

In de hoop velen van u te mogen begroeten, tekenen wij met collegiale groet,

 

R.J. Kuiper                               R. Geryszewski                                    
huisarts,echografist                    fysiotherapeut, echografist