VEGE

Huisartsen

Fysiotherapie

Verloskunde

Echografie

Echofoto's

Links

Hardware

contact us

Occasion

VERENIGING EERSTELIJNS GECERTIFICEERDE ECHOGRAFIE


                                                           

FYSIOTHERAPIE EN ECHOGRAFIE

  Stellingname:

 

De echografie in de fysiotherapie streeft naar uitbreiding van de objectiviteit, de betrouwbaarheid en de validiteit van het fysiotherapeutisch onderzoek en evaluatieproces. Het in beeld brengen van pathologie c.q. het uitsluiten daarvan bepaalt mede de keuzes die gemaakt dienen te worden t.a.v. behandelplan en/of verwijsbeleid. Het inzichtelijk maken van herstelprocessen en belastbaarheidbepaling ondersteunt het kwaliteitstraject.

  Toelichting:

Ter toelichting kan deze stellingname geprojecteerd worden op een fictieve, maar relevante casus:

PatiŽnt, 40 jaar, gehuwd, 3 kinderen onder de 10 jaar. Chauffeur op vrachtwagencombinatie binnenland, en speelt 2 x per week tennis in zín vrije tijd.

Klachten volgens C5 rechter bovenarm daags na sportactiviteit, en na een voor de rechter schouder belastende slaaphouding. Geen cervicale pathologie in anamnese; worteltekens negatief. Licht kyphotische houding hoog thoracaal met versterkte lumbale lordose en pes planus bdz. Actief bewegen van de rechter schoudergordel lijkt zonder beperkingen; extensie/rechtsrotatie hoog thoracale wervelkolom licht beperkt.

Uitslagen functieonderzoek leiden differentiaal diagnostisch naar:

1)      Tendopathie m.biceps brachi bij ventrale acromionrand.

2)      Tendopathie m.supraspinatus ventrale aspect tuberculum majus.

3)      Bursa SASD reactie op genoemde locaties.

Therapeutisch is subacromiale decompressie middels het herstellen van de musculaire coŲrdinatie naast thoracale mobilisatie een veel gebruikte optie. Probleem is echter dat op basis van de huidige informatie niet met zekerheid te bepalen is in hoeverre de m.biceps brachi en/of de m.supraspinatus beschermd dient te worden.

Echografie kan aanvullende informatie geven aangaande:

1)      Locale structuur en omvang van de bicepspees.

2)      Vochtvolume locaal peesschede m.biceps brachi.

3)      Locale structuur en omvang van de supraspinatuspees.

4)      Vochtvolume bursa SASD.

5)      Locale dikte en (dis)continuÔteit bursabladen.

6)      Aanwezigheid kalkhaarden in bicepspees/supraspinatuspees.

7)      Dynamisch:subacromiaal passage gedrag van bicepspees/supraspinatuspees.

8)      Hoewel echografie een weke delen techniek is kunnen ook de locale ossale structuren beoordeeld worden op (dis)continuÔteit.

Alle relevante beelden kunnen op foto of digitaal vastgelegd worden, en zijn meetbaar.

Op basis van deze aanvullende informatie kan het oefenschema samengesteld worden met aangepaste belasting voor de pathologische structuren.

Zo ook op de evaluatiemomenten. De bij intake vastgelegde structuurafwijkingen worden vergeleken met selectieve tussentijdse beeldvorming/metingen, waardoor in combinatie met functietesten het oefenschema zonodig bijgesteld kan worden.