VEGE       

Vereniging Eerstelijns Gecertificeerde Echografie

 

Huisartsen    Fysiotherapeuten    Verloskundigen                   Ledenlijst huisarts-echografisten

Technische eisen echografische apparatuur

Bijscholing en Doorscholing; meer ervaring krijgen met de Small Parts probe.
Tot op expertniveau erbij leren en ervaren.

Op woensdag 21 november is er een na/bijscholingsdag die volledig in het teken staat van de small parts probe.

In de ochtend komen de schouder en de heup aan bod, met een korte introductie van de fysiologie en de pathologie en daarna hands on training. Er wordt vooral aandacht besteed aan de vertaalslag van wat er gevonden is met klinisch onderzoek en de echografie, naar welke behandeling het beste is voor deze patient op dat moment. Deze vertaalslag blijkt nog immer het grootste probleem te zijn.

Na de lunch komen de knie, de achillespees en de hiel aan bod. Het laatste gedeelte tot aan 17.30 uur gaat over de IMT meting, huidafwijkingen en de hernia inguinalis.

Met deze onderwerpen hebben wij een samenstelling gecreeerd die aansluit op de in de huisartsenpraktijk meest oorkomende problematieken die met de small parts probe te onderzoeken zijn.

Deze scholing kan door iedere huisarts-echografist gevolgd worden, echter ervaring met de small parts probe is aan te raden. Zeker op het gebied van de MSU is dit een verdieping op de basis opleiding MSU.

Locatie:

Stöpler  gebouw
Middenwetering 1, 3543 AR Utrecht.

Tijd:
Vanaf 08.15 uur aanmelden en registreren
Start scholing vanaf 08.45 uur
Houdt u rekening met de files, dit in verband met te laat komen?

Accreditatie:
Er is accreditatie aangevraagd voor 7 punten.

Kosten:
Kosten per deelnemer inclusief koffie/thee en de lunch bedraagt euro 525,-

U kunt zich aanmelden via echovege@gmail.com 
Graag uw adresgegevens en uw BIG nr erbij vermelden.
U krijgt een rekening retour die 3 weken vooraf betaald dient te zijn.

 

Wij zien u graag 21 november op deze scholing.

 

 

 

Herregistratie??:

Vanuit de CHBB is aangegeven dat zij er op zal toezien dat de geregistreerde huisartsen in het register echografie voldaan hebben aan de hergeristratie eis van 5 uur nascholing per jaar over een periode van 5 jaar.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze uren te volgen en bij te houden.

Deze herregistratie loopt dus los van de algemene herregistratie voor het register van de HVRC als huisarts.

Wel mogen beide nascholingsuren voor beide register gebruikt worden, ook als zij een andere looptijd of tijdstip van herregistatie hebben.